location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding

keskkond

;

Keskkond ja taaskasutus 

Uut Subaru mudelit välja töötades pööravad meie insenerid algusest peale hoolikalt tähelepanu sellele, et vähendada nii sõiduki tootmise käigus kui ka sõiduki kasutusea lõppedes tekkivate jäätmete hulka. Eesmärk on säilitada väärtuslikke materjale ja energiaressursse.

Tähtis on arvestada nende eesmärkidega juba arendustegevuse faasis, seepärast järgivad kõik Subaru disainerid ümbertöötamiseks sobiliku sõiduki loomise suuniseid.

Tõhusa ümbertöötamise hõlbustamiseks püüab Subaru kasutada igas etapis võimalikult vähe materjale ning valida võimalikult palju selliseid materjale, mida saab täielikult ümber töötada. Kõik plastist ja kummist detailid kannavad rahvusvahelistele standarditele vastavat märgistust, mis aitab neid kergemini tuvastada ja ümbertöötamisse suunata.

Klaasist osi ja suuri plastdetaile, nagu põrkerauad, spoilerid ja rattakoobaste sisemised katted, saab hõlpsasti eemaldada. Tänu sellele kulub sõiduki lammutamiseks vähem aega.

Tootmisfaasis püüab Subaru kasutada võimalikult vähe energiat ja tooraineid ning tekitada võimalikult vähe jäätmeid ja kahjulikku mõju keskkonnale. Subaru sõidukeid on kerge keskkonnasäästlikul viisil ümber töötada. Keskkonna, tervise ja ohutuse seisukohast olulised osad, nagu aku, rehvid ja õlifiltrid, on kergesti ligipääsetavad ja hõlpsasti eemaldatavad ning enamik kasutatavaid materjale on taaskasutatavad või ringlussevõetavad.

 

 

En vacker dag ska bilen skrotas!

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent.
Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längst ner på deras sida.

För närmaste mottagningsställe, se: www.bilretur.se

Överlämning

När det är dags att skrota din bil kan du kostnadsfritt lämna din bil till en av BilReturs mottagningsanläggningar. Det är viktigt att du tar med dig det senast utfärdade registreringsbeviset. Om det saknas beställer du nytt hos Transportstyrelsen.

När du har lämnat in din bil för återvinning så kommer den att demonteras under ett antal olika steg.

Förbehandling 

Allra först tas batteriet bort och sedan oskadliggörs bilens airbags. Därefter avlägsnas allt bränsle och alla övriga flytande ämnen från det uttjänta fordonet.

Demontering

I nästa steg demonteras komponenter och system som sedan kan säljas som begagnade bildelar. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material.
Alla metaller och de flesta plaster lämpar sig väldigt bra för återvinning och kan då bli nya bilkomponenter eller andra produkter. Tekniken utvecklas hela tiden och efterfrågan på dessa produkter är stor. Bilarna konstrueras med hänsyn till återvinningskraven i lagstiftningen.
Bilreturs nätverk av bildemonterare gör att bilarna återvinns till minst 95% i enlighet med gällande lagkrav. 
För närmaste mottagningsställe, se www.bilretur.se


För ytterligare information angående återvinningen av bl a materialen i bilarna vid skrotningen, läs mer på IDIS (International Dismantling Information System). Återvinningssystemen befinner sig i ständig utveckling. Intressant läsning om bilåtervinning finns det även på BilSwedens hemsida.