keskkond

Keskkond

Keskkond ja taaskasutus 

Uut Subaru mudelit välja töötades pööravad meie insenerid algusest peale hoolikalt tähelepanu sellele, et vähendada nii sõiduki tootmise käigus kui ka sõiduki kasutusea lõppedes tekkivate jäätmete hulka. Eesmärk on säilitada väärtuslikke materjale ja energiaressursse.

Tähtis on arvestada nende eesmärkidega juba arendustegevuse faasis, seepärast järgivad kõik Subaru disainerid ümbertöötamiseks sobiliku sõiduki loomise suuniseid.

Tõhusa ümbertöötamise hõlbustamiseks püüab Subaru kasutada igas etapis võimalikult vähe materjale ning valida võimalikult palju selliseid materjale, mida saab täielikult ümber töötada. Kõik plastist ja kummist detailid kannavad rahvusvahelistele standarditele vastavat märgistust, mis aitab neid kergemini tuvastada ja ümbertöötamisse suunata.

Klaasist osi ja suuri plastdetaile, nagu põrkerauad, spoilerid ja rattakoobaste sisemised katted, saab hõlpsasti eemaldada. Tänu sellele kulub sõiduki lammutamiseks vähem aega.

Tootmisfaasis püüab Subaru kasutada võimalikult vähe energiat ja tooraineid ning tekitada võimalikult vähe jäätmeid ja kahjulikku mõju keskkonnale. Subaru sõidukeid on kerge keskkonnasäästlikul viisil ümber töötada. Keskkonna, tervise ja ohutuse seisukohast olulised osad, nagu aku, rehvid ja õlifiltrid, on kergesti ligipääsetavad ja hõlpsasti eemaldatavad ning enamik kasutatavaid materjale on taaskasutatavad või ringlussevõetavad.

keskkond