Keskkond

Subaru toodab ise elektrit

Subaru muutis oma keskkonnapoliitikat 2018. aastal ja teatas, et tehaste koguheidet tuleb 2030. aastaks vähendada 30 protsenti.
Selle eesmärgi täitmiseks on Subaru ehitanud oma Gunma tehasesse päikesepargi. Päikeseenergial põhinev elektrijaam hakkab täies mahus tööle 2020. aasta märtsis ja selle planeeritud võimsus on 5000 mW aastas.
Päikesepargi algatus on ettevõtte viimaseid ettevõtmisi ambitsioonika Tochigi Furusato Denki programmi elluviimisel, mille kohaselt peavad taastuvenergiat tootma need ettevõtted, kes seda tarbivad, ja seal, kus nad seda tarbivad.

Tehasest jäätmeid välja ei viida

Subaru tehased on ilma prügilata tehased, mis tähendab, et jäätmed käideldakse ja kasutatakse tootmisprotsessis ära. Plastik kasutatakse ära uksepaneelides ja armatuurlaudades; klaasist tehakse uus klaas, toidujäätmeid kasutatakse väetisena ja jäätmejäägid muudetakse soojuseks.

USA-s Lafayette'is asuv tehas oli esimene taolise jäätmekäitlusega tehas, seda juba 2004. aastal.

Edasimüüjad toetavad ringlussevõttu

Alates 2012. aastast on kõik Subaru Jaapanis asuvad edasimüüjad ühendatud võrku, millega tagatakse, et kõik, mida saab taaskasutada, võetakse ringlusse. Koostööpartnerite abil tagab iga edasimüüja, et ükski asi, mida saab ringlusse võtta, ei läheks raisku.