Lai valik mitmekülgseid ohutusfunktsioone

Kõik ohutussüsteemid on standardvarustuses,muuhulgas elektrooniline juhiabi, mis aitab juhil ohtu tuvastada ja hoiatab selle eest ning sekkub hädaolukorras, et vältida kokkupõrkeid nii seisvate kui ka liikuvate objektidega, sealhulgas inimeste ja loomadega.

Enamik ohutusfunktsioone on Subaru omanikele varasemast juba tuttavad. Mõned funktsioonid on siiski ka täiesti uued.

Road Sign Assist (RSA): liiklusmärkide lugemine koos kiiruse hoiatusega

Subaru Safety Sense annab alati täieliku kontrolli selle üle, milline on kehtiv kiirusepiirang. Süsteemi lainurkkaamera näeb liiklusmärke ja esitab viimase kiirusepiirangut tähistava märgi, millest mööda sõideti, kuvades selle pildi auto spidomeetri kõrval. Kui kiirus ületab lubatud piirkiirust, süttib märk üleni punaselt. Kui see teave jääb tähelepanuta, kõlab helisignaal, millega Subaru Safety Sense annab teada, et kiirus ületab endiselt kehtivat piirkiirust.

Lane Departure Alert (LDA): sõiduraja hoidmise abisüsteem

Subaru Safety Sense aitab hoida auto õigel sõidurajal. Süsteem skaneerib lainurkkaameraga teed ja tuvastab valitud sõiduraja nii sõiduteele maalitud joonte kui ka füüsiliste piiride, näiteks kõnniteede või äärekivide abil. Kui auto kaldub kogemata tee serva või kõrvaloleva sõiduraja poole, kõlab hoiatuseks helisignaal. Vajaduse korral süsteem sekkub, juhtides auto tagasi õigele sõidurajale ja valitud suunda.

Lane Tracing Assist (LTA): sõiduraja keskel püsimise abisüsteem

Subaru Safety Sense aitab hoida auto sõiduraja keskel. Süsteem näeb, milline sõidurada on valitud, lugedes lainurkkaameraga teele maalitud märgistusi ja andes rooli kaudu väikeseid impulsse, ning see aitab juhil teed jälgida, hoides autot aktiivselt sõiduraja keskel. Süsteemil on ka loogiline mälu. Kui tee märgistus muutub ebaselgeks, mäletab see, kuidas tee varem välja nägi, ja suudab välja selgitada, kus sõidurada jätkub.

Pre-Collision System (PCS): automaatne pidurdamine

Subaru Safety Sense on alati valvas kaasjuht, kes näeb kõike liikluses toimuvat ja tuvastab takistused, mida juht ei pruugi tähele panna. Kui süsteem tuvastab takistuse ja leiab, et on olemas kokkupõrke oht, annab see esmalt helisignaali, et juhti aegsasti hoiatada. Kui juht õigel ajal ei tegutse ja süsteemi hinnangul on kokkupõrke oht, aktiveeritakse automaatselt pidurid, et vähendada kiirust ja vajaduse korral auto täielikult peatada.

Dynamic Radar Cruise Control (DRC): kohanev kiirushoidik

Subaru Safety Sense aitab hoida ühtlast ja mugavat kiirust, säilitades samal ajal automaatselt eesolevast liiklusest eelseadistatud ohutu vahemaa. Kui jõuad aeglasemale sõidukile järele, vähendatakse kiirust pehmelt ja mugavalt, kuni eelseadistatud vahemaa on saavutatud. Süsteem jälgib samal ajal mitut sõidukit. Kui eesolev sõiduk siseneb paremale sõidurajale ja eespool on veel üks sõiduk, arvutatakse mõlema sõiduki kiirus ja vahemaa samaaegselt. Sel viisil kohandatakse kiirendust, et vältida tarbetult tugevat pidurdamist enne, kui järgmine sõiduk on järele jõudnud. Samamoodi näeb süsteem ka kõrvalolevatel sõiduradadel olevaid aeglasemaid sõidukeid. Kui teine sõiduk vahetab sõidurada sinuga samale rajale või kui suundud ise aeglasemale sõidurajale, kohandatakse sõiduki kiirust automaatselt ja õigel ajal, et vältida tugevat pidurdamist.

Emergency Driving Stop System (EDSS): automaatne hädapidurdus

Subaru Safety Sense hoolitseb juhi ning kõigi autos sees ja väljaspool seda viibivate isikute eest. Süsteem tuvastab sõitjateruumis asuva kaamera abil, kui juhi tähelepanu hajub või kui ta ootamatult ei suuda sõitu jätkata. Kui see juhtub, proovib süsteem esmalt juhi tähelepanu püüda helisignaaliga. Kui juht endiselt ei reageeri, kõlab valjem helisignaal. Kui ka sellest ei piisa, süttivad auto ohutuled ja samal ajal vähendatakse automaatselt kiirust, kuni auto jääb täielikult seisma.

Proactive Driving Assist (PDA): nutikas juhiabi

Subaru Safety Sense aitab valida optimaalse sõiduraja. Süsteem loeb teed lähtuvalt auto asukohast ning mõõdab vahemaad eesolevate sõidukite ja kaitsmata liiklejate suhtes. Kui kavatsed mööduda kummalgi pool kitsal käiguteel kõndivatest jalakäijatest, annab süsteem rooli kaudu impulsse, et saaksid valida jalakäijatest võimalikult ohutul kaugusel oleva teekonna. Samuti aitab süsteem aktiivselt kohandada kiirust eesoleva sõiduki, aga ka teel olevate kurvide järgi, nii et kõigis mõeldavates olukordades saab hoida võimalikult ühtlast kiirust, vältides tugevat ja järsku pidurdamist.

Safe Exit Assist (SEA): pimeala tuvastamine koos jalgratturi hoiatusega

Subaru Safety Sense aitab kaitsta kaitsetuid liiklejaid, näiteks jalakäijaid ja jalgrattureid. Muuhulgas on süsteemil pimeala hoiatuse funktsioon, mis tuvastab tagantpoolt kiiresti lähenevad jalgratturid ja hoiatab juhti ukse avamise eest. Hoiatamine toimub kahes etapis. Esmalt süttivad küljepeeglis pimeala hoiatustuled. Kui juht peaks ukse avamiseks siiski käepidet tõmbama, võimendub hoiatus helisignaaliga.